Výsledek hledání

Hledat "lidská" a "práva"

Zobrazuji výsledky 1 až 10 celkem z 323

  Přehled jednání Ústavního soudu pro 8. týden roku ...
  ... stěžovatelky odmítl. Stěžovatelka namítá zásah do práva na spravedlivý proces, který spatřuje v tom, že ... znemožněno reálně a efektivně hájit před soudem svá práva. Tento stav typicky způsobuje tzv. překvapivé ... vztahující se k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva Delta Pekárny, a. s. proti České republice ze dne 2. 10. 2014, č. stížnosti 97/11, v němž Evropský soud pro
  Velikost: 49 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 25.03.20 12:09
Cesta:

  I. US 2726 14 an.pdf, strany 1-16
  ... ve kterém byla respektována jeho základní práva. 17. Nejvyšší státní zastupitelství se sdělením ... v řízení nebyly porušeny ústavními předpisy chráněné práva a svobody účastníka, zda řízení bylo vedeno v souladu ... k novému rozhodnutí. 25. Z pohledu podústavního práva relevantního v rozsahu ústavněprávního posouzení ... řešených problémech v otázkách hmotného i procesního
  Velikost: 408 K - Vytvořeno: 09.04.15 - Změněno: 09.04.15 08:23
Cesta:

  II. US 1955 15 an.pdf, strany 1-10
  ... stěžovatelce nelze vytýkat nepodání žaloby z lepšího práva, neboť tato nemusí žalobě na náhradu škody ... zpeněžen, a že soud i exekutor jsou povinni šetřit práva třetích osob. 5. Obvodní soud poté rozhodl mezitímním ... dražbě prodal tyto věci nepatřící povinnému, nešetřil práva třetích osob (ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 ... věci, jelikož takový aktivismus by byl porušením
  Velikost: 307 K - Vytvořeno: 15.12.15 - Změněno: 15.12.15 10:52
Cesta:

  Soudci vzali na vědomí rozsudek ESLP ve věci Kohlh...
  ... soudu se seznámili s rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve věci Kohlhofer a Minarik proti České ... Předložený rozsudek ESLP se vyjadřuje k porušení práva minoritních akcionářů na přístup k soudu v případě ... obchodního rejstříku.   ESLP sice uznal, že omezení práva stěžovatelů na přístup k soudu, který by projednal ... a napadených smluv.   ESLP tudíž konstatoval porušení
  Velikost: 23 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 25.03.20 12:09
Cesta:

  I. US 3018 14.pdf, strany 12-22
  ... s rozsahem svobody projevu zakotvené zejména v čl. 17 Listiny a čl. 10 Úmluvy a vykládané v judikatuře Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva k tomuto základnímu právu. ii) Přípustný obsah projevu 48. Ústavní soud konstatuje, že Ústava České republiky – na rozdíl od řady zahraničních ...
  Velikost: 417 K - Vytvořeno: 24.06.15 - Změněno: 24.06.15 10:22
Cesta:

  Plénum Ústavního soudu vzalo na vědomí nedávné roz...
  ... vzalo na vědomí nedávné rozsudky Evropského soudu pro lidská práva Plénum Ústavního soudu vzalo na vědomí nedávné rozsudky Evropského soudu pro lidská práva 04.05.2011 Brno, Ústavní soud, 4. května 2011 (TZ ... května 2011 seznámilo s rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve věcech Radmila Kysilková a Zdeněk Kysilka proti ...   V uvedených rozsudcích se Evropský soud pro
  Velikost: 19.2 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 25.03.20 12:09
Cesta:

  II. US 2196 13 an.pdf, strany 1-8
  ... to, že jimi byla porušena jeho základní subjektivní práva (svobody), jakož i ústavněprávní principy zaručené mu ... 5 Úmluvy, který dle judikatury Evropského soudu pro lidská práva právo na nemateriální újmu zakotvuje. Stran účinnosti ... omezení svobody stal součástí vnitrostátního práva. Žalobou uplatněný nárok by však byl promlčen i ... má být podle tohoto ustanovení odškodněn i zásah do
  Velikost: 372 K - Vytvořeno: 08.12.15 - Změněno: 08.12.15 15:22
Cesta:

  Text nálezu Ústavního soudu I. ÚS 1990/08
  ... neboť měl za to, že jimi byla porušena jeho základní práva garantovaná čl. 17 a čl. 36 odst. 1 Listiny ... práv spatřoval v několika aspektech. Porušení práva na spravedlivý proces spatřoval ve způsobu, jakým ... je však zejména tvrzení, že interpretací jednoduchého práva obecnými soudy došlo k nepřípustnému omezení jeho ... ÚS 23/05 a rovněž na judikaturu Evropského soudu pro
  Velikost: 73 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 25.03.20 12:09
Cesta:

  JUDr. Kateřina Šimáčková Ph.D.
  ... ve Francii a Německu, u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a v rámci Collège universitaire ... byla advokátkou, a tak z praxe poznala řadu odvětví práva; často vystupovala jako právní zástupkyně před ... členky Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (tzv. Benátské komise) za Českou republiku a členkou ... od roku 1990 i jako vyučující na katedře ústavního
  Velikost: 22 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 21.09.15 15:19
Cesta:

  III. US 1213 13 an.pdf, strany 1-10
  ... rozhodnutí z důvodu tvrzeného porušení jejich práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny ... společnost AUTODROM MOST a.s. a žalobce L. K., svého práva vyjádřit se nevyužili. 14. Ve smyslu § 44 zákona č. ... a předvídatelné (srov. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 12. října 2010 ve věci stížnosti č. 35836/05 ... vydání nebyla porušena ústavně zaručená základní
  Velikost: 298 K - Vytvořeno: 12.10.15 - Změněno: 12.10.15 14:14
Cesta: