Výsledek hledání

Hledat "soudci"

Zobrazuji výsledky 1 až 10 celkem z 435

  Přehled jednání Ústavního soudu pro 20. týden roku...
  ... argumentů uvedených v žalobě namítal, že byl odňat svému zákonnému soudci. Vrchní soud rozsudek nalézacího soudu jako věcně správný potvrdil. ... j. IV. ÚS 2124/11. Stěžovatel namítá, že byl odňat svému zákonnému soudci, neboť je vyloučeno, aby po zrušujícím nálezu Ústavního soudu ze dne ... ÚS 722/04, byla věci přidělena jiná spisová značka a byla přidělena
  Velikost: 30 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 22.01.18 13:47
Cesta:

  Delegace polského Ústavního tribunálu navštívila B...
  ... zrušil, neboť ochrana lidského života je nejvyšší hodnotou a nelze ji relativizovat potenciálním ohrožením dalších osob či zájmů. V diskusi se soudci českého Ústavního soudu pak byly vysvětleny i další ústavněprávní argumenty, které Tribunál při odůvodnění svého rozhodnutí použil. zpět
  Velikost: 19.5 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 22.01.18 13:47
Cesta:

  Ústavní soud v neúplném obsazení
  ... v prodloužení průměrné doby řízení před Ústavním soudem. V červnu 2012 vyprší mandát ještě soudci Františku Duchoňovi, v roce 2013 však dalším osmi soudcům (na konci ledna 2013 Jiřímu ... Lastovecké, do konce roku pak ještě Janu Musilovi a Jiřímu Nykodýmovi). Pokud by odcházející soudci nebyli v přiměřené době nahrazeni
  Velikost: 22 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 23.01.18 14:46
Cesta:

  I. US 2726 14 an.pdf, strany 1-16
  ... presumpce neviny se Ústavní soud často opírá o judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Evropský soud pro lidská práva vyžaduje, aby soudci nevycházeli z předem pojatého přesvědčení, že obviněný spáchal čin, který je mu kladen za vinu, aby důkazní břemeno spočívalo na obžalobě a aby ... rozhoduje typicky panel složený z profesionálního předsedy senátu a dvou laických přísedících. V přezkumných instancích rozhodují pouze
  Velikost: 408 K - Vytvořeno: 09.04.15 - Změněno: 09.04.15 08:23
Cesta:

  ÚS ČR - web redesign
  ÚS ČR - web redesign , Aktuálně, program jednání soudu, rozhodovací činnost, funkcionáři a soudci, právní úprava, přístup k informacím, úřední deska, kontakty Aktuality 16. listopadu 2017 Přehled jednání Ústavního soudu pro 47. kalendářní ...
  Velikost: 28 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 16.11.17 14:35
Cesta:

  Asistenti soudců
  Asistenti soudců Asistenti soudců Každému soudci Ústavního soudu je jmenován nejméně jeden asistent soudce. Asistenta jmenuje a odvolává předseda Ústavního soudu na návrh soudce, o jehož asistenta se jedná. V současné době mohou být každému soudci jmenováni až tři asistenti na plný úvazek, případně více asistentů na částečné úvazky, jejichž souhrn nepřesahuje tři plné pracovní úvazky. ...
  Velikost: 40 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 05.01.18 10:54
Cesta:

  Snížením platů soudců se bude zabývat Ústavní soud...
  ... v Brně domáhá vůči České republice - Městskému soudu v Brně - zaplacení částky 2.596,- Kč. Žalobní tvrzení jsou taková, že za leden 2010 nebyl soudci vyplacen celý plat, na jaký by měl nárok nebýt snížení platu provedeného ustanovením části první, článku I. zákona č. 418/2009 Sb. (snížení ...
  Velikost: 25 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 23.01.18 14:46
Cesta:

  Ústavní soud pod vedením Pavla Rychetského
  ... soudcem a předsedou Ústavního soudu Pavel Rychetský, spolu se znovu jmenovanými Vojenem Güttlerem a Pavlem Holländerem. Další odcházející soudci byli postupně v druhém pololetí roku 2003 nahrazeni Dagmar Lastoveckou (29. srpna 2003), Janem Musilem (27. listopadu 2003) a Jiřím Nykodýmem ... (6. srpna 2013), Dagmar Lastovecké (29. srpna 2013), Janu Musilovi (27. listopadu 2013) a Jiřímu Nykodýmovi (17. prosince 2013). Odcházející
  Velikost: 19.5 K - Vytvořeno: 22.05.15 - Změněno: 21.09.15 15:08
Cesta:

  ÚS ČR - web redesign
  ... soud soudním orgánem ochrany ústavnosti. Sídlem Ústavního soudu je Brno. , Aktuálně, program jednání soudu, rozhodovací činnost, funkcionáři a soudci, právní úprava, přístup k informacím, úřední deska, kontakty Aktuality 16. listopadu 2017 Přehled jednání Ústavního soudu pro 47. kalendářní ...
  Velikost: 28 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 16.11.17 14:35
Cesta:

  Setkání se členy ústavně právního výboru
  ... z ústavně právního výboru v čele s předsedou Jeronýmem Tejcem dnes navštívila Ústavní soud, jednalo se v pořadí o několikáté setkání se soudci Ústavního soudu. Jedním z klíčových bodů jednání byla diskuse o teoretických a ústavněprávních aspektech tzv. klouzavého mandátu. Velký prostor ...
  Velikost: 19.9 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 19.01.18 07:55
Cesta: