Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Čeští a slovenští ústavní soudci se sešli k tradičnímu společnému jednání

Ústavní soud, Brno, TZ 83/2023


Bilaterální vztahy českého a slovenského Ústavního soudu mají dlouhodobě výjimečný charakter. Historie společného státu, zeměpisná i jazyková blízkost, podobnosti v právním systému obecně i v modelu systému ochrany ústavnosti konkrétně jsou jen některými z mnoha fenoménů, které stojí za touto skutečností. Oba soudy přímo navazují na odkaz Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky, který položil pevný základ modernímu ústavnímu přezkumu. 

Soudní orgány ochrany ústavnosti rozhodují o případech, které nezřídka vykazují mnohé analogie. Pro český a slovenský Ústavní soud to platí z výše uvedených důvodů dvojnásob. I proto se zástupci obou soudů setkávají častěji, v různých formátech a při různých příležitostech, což jim umožňuje sdílet cenné zkušenosti a perspektivy. Tou nejvýznamnější a současně nejkomplexnější platformou pro výměnu poznatků a úvah je společné setkání plén ústavních soudů, které se zpravidla koná každý rok, přičemž v organizaci se soudy střídají. 

Letos připadala role hostitele slovenské straně, která svůj český protějšek pozvala do přívětivého prostředí Belianských kopců na jihu Slovenska. Soudci ústavních soudů včera diskutovali o dvou tématech. Jednak o kontrole ústavnosti legislativního procesu, jednak o účincích derogačních nálezů v řízení o souladu právních předpisů. 

Předseda Ústavního soudu Josef Baxa ocenil výbornou organizaci akce a příjemnou a neformální atmosféru, které napomohly k velmi plodné a otevřené debatě. Vyjádřil rovněž potěšení nad tím, že spolupráce obou soudů zůstává i třicet let po vzniku samostatných států intenzivní, věcná a podnětná.  

Pavel Dvořák
vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu

 

© Foto: Ústavní soud Slovenské republiky