Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Delegace Ústavního soudu Moldavské republiky na návštěvě Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud, Brno, TZ 77/2022

Delegace Ústavního soudu Moldavské republiky na návštěvě Ústavního soudu České republiky

Ústavní soudy jsou zpravidla definovány jako soudní orgány ochrany ústavnosti, pročež jejich úloha spočívá hlavně a především v rozhodovací činnosti. Mezinárodní aktivity jako takové sice nemohou tvořit základ jejich práce, mohou ji ale výrazně obohatit. Postavení ústavních soudů v ústavně-právních systémech domovských zemí bývá ojedinělé. Ve vnitrostátním prostředí většinou postrádají partnera, který by disponoval analogickými pravomocemi. Zpravidla také platí, že neexistují orgány, který by jim byly nadřízené. V této souvislosti je zahraniční spolupráce významným prostředkem, kterým ústavní soudy získávají možnost konzultovat, diskutovat a rozšířit své perspektivy, neboť právě ústavní soudy za hranicemi daného státu nezřídka stojí před obdobnými výzvami. Sdílení zkušeností může leckdy napomoci k jejich efektivnímu uchopení. 

Ústavní soud České republiky věnuje mezinárodní justiční spolupráci patřičnou pozornost a je pevnou součástí nadnárodních soudních struktur. V letech 2017 – 2021 předsedal náš soud Konferenci evropských ústavních soudů (Conference of European Constitutional Courts, CECC), nejvýznamnější platformě multilaterální kooperace vrcholných orgánů kontroly ústavnosti. Předsednictví předal právě Ústavnímu soudu Moldavské republiky. 

Otázky a výzvy soudobého mezinárodního soudního dialogu byly tudíž jedním z hlavních témat bilaterální návštěvy, v jejímž rámci se v Brně setkali soudci Ústavního soudu Moldavské republiky se svými českými protějšky. Program návštěvy byl otevřen pondělní pracovní večeří. V úterý následovalo několikahodinové jednání za účasti pléna Ústavního soudu. Vedle mezinárodní spolupráce se debatovalo o nápravách historických křivd soudními prostředky. S ohledem na stále ještě relativně nedávnou zkušenost obou zemí s totalitní mocí nepozbylo téma aktuálnost. Diskuse byla rovněž věnována tématu ochrany demokratických hodnot a právního státu.  

Delegace Ústavního soudu Moldavské republiky byla vedena předsedkyní soudu paní Domnicou Manole. Dále ji tvořili soudce pan Nicolae Roșca a soudkyně paní Liuba Șova.

Pavel Dvořák
vedoucí odboru protokolu a vnějších vztahů

 

Fotografie: Jan Symon