Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Josef Baxa blahopřál Nejvyššímu soudu k 30. výročí

Ústavní soud, Brno, TZ 74/2023

Při příležitosti výročí 30 let své novodobé existence uspořádal Nejvyšší soud mezinárodní konferenci s názvem "Role nejvyšších soudů při poskytování účinné právní ochrany". Dvoudenní konference pořádaná v Brně poskytla celé spektrum pohledů, národních i mezinárodních, na aktuální roli nejvyšších soudů v měnícím se světě práva, hodnot a společenských vztahů. 

Mezi těmi, kdo na této konferenci blahopřáli Nejvyššímu soudu k dovršení třetí dekády jeho činnosti, nescházeli soudci Ústavního soudu, představitelé vrcholných orgánů naší justice, akademici, představitelé zahraničních nejvyšších soudů a také předseda Soudního dvora Evropské unie Koen Lenaerts. 

Předseda Ústavního soudu Josef Baxa, který navázal na projev předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové, poukázal na to, jak v uplynulých třiceti letech měnil Nejvyšší soud náš soudní systém a také sám sebe. Bylo to díky celé řadě soudců, kteří na Nejvyšším soudu postupně budovali nový přístup k právu, museli se vyrovnat s hodnotovou diskontinuitou právního řádu, řešit nové otázky, nápravu majetkových křivd a výzev spojených s tržní ekonomikou. Za to si, zdůraznil Josef Baxa, zaslouží naši úctu a poděkování. V obtížné společenské situaci se zvyšuje význam nejvyšších soudů a jejich soudců. Předseda Ústavního soudu jim proto závěrem svého vystoupení popřál, aby měli ke splnění svého náročného poslání dostatek vůle, sil a pokory.  

Vlastimil Göttinger
generální sekretář