Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Kateřina Šimáčková míří do Štrasburku

Ústavní soud, Brno, TZ 63/2021

Parlamentní shromáždění Rady Evropy na svém zasedání dne 28. září 2021 zvolilo soudkyni Ústavního soudu Kateřinu Šimáčkovou novou soudkyní Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Nahradí ve funkci současného soudce za Českou republiku Aleše Pejchala, kterému končí mandát 31. října 2021.

Evropský soud pro lidská práva se zabývá stížnostmi států, nevládních organizací, či skupin jednotlivců na porušení Evropské úmluvy o lidských právech. Zasedá v něm celkem 47 soudců, jeden za každý členský stát Rady Evropy. Volební období soudců je devítileté bez možnosti znovuzvolení.

Kateřina Šimáčková External link icon je soudkyní Ústavního soudu od roku 2013, předtím byla čtyři roky soudkyní Nejvyššího správního soudu. Oblasti ochrany lidských práv se věnovala celý svůj profesní život, ať už v minulosti jako advokátka nebo členka legislativní rady vlády, nebo v současnosti jako vyučující na katedře ústavního práva a politologie brněnské právnické fakulty a zastupující členka Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (Benátská komise).

Po jejím odchodu z funkce soudkyně Ústavního soudu jmenuje prezident republiky na uprázdněné místo novou soudkyni nebo soudce, pokud ke jmenování dá souhlas Senát Parlamentu České republiky.

 


Foto: Ústavní soud, Vladimír Novotný