Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Závěr třetí dekády: odchod soudců Ludvíka Davida a Pavla Rychetského

Ústavní soud, Brno, TZ 62/2023

Dnes o půlnoci skončí funkční období dvěma dalším soudcům Ústavního soudu. Jde o soudce Ludvíka Davida a předsedu Pavla Rychetského. Završí se tím symbolicky nejen třetí dekáda Ústavního soudu, ale i dvacetileté působení druhého jmenovaného v čele této instituce. Skutečnost, že jejich poslední den ve funkci byl rámován i přítomností prezidenta republiky, podtrhuje významu, který oba pro Ústavní soud měli. 

Soudce Ludvíka Davida vždy charakterizovaly vlastnosti jako uvážlivost, analytické myšlení, hluboké intelektuální zázemí a pokora. Svojí postavou byl nepřehlédnutelný, jako soudce byl velmi důsledný, a přitom byl po lidské stránce vlídný a netoužil po tom, aby na sebe strhával pozornost. Pamatuji se ale, že od začátku svého funkčního období stál pevně za tím, že soudce se nemůže zbavit odpovědnosti za své rozhodnutí a zvlášť na Ústavním soudu je musí umět prezentovat a obhájit i před zástupci veřejnosti a médií. Jako soudce zpravodaj připravil téměř tři tisícovky rozhodnutí a byl autorem 145 senátních nálezů a 31 plenárních rozhodnutí. Nejen za to, ale i za jeho umění naslouchat, diskutovat a pevně si stát za svým mu náleží velké uznání. 

Je asi zbytečné představovat Pavla Rychetského, který se pro širokou veřejnost stal za dvacet let personifikací Ústavního soudu. Ačkoliv byl v životě pedagogem, disidentem, podnikovým právníkem, generálním prokurátorem, ministrem, senátorem i advokátem, jeho hlavní životní rolí a posláním bylo předsednictví Ústavnímu soudu. Mýlili se ti, kdo před dvaceti lety varovali, že jako politik zpolitizuje i Ústavní soud. Naopak, vyhloubil široký příkop mezi světem politiky a Ústavního soudu a dokázal odstínit své kolegy od někdy velmi nepříjemných tlaků a negativních emocí, které překlopil sám na sebe.  I když byl předsedou - a tedy funkcionářem - nikdy nepřestal aktivně soudit a vím, že ve spisech obsažené lidské příběhy jej trápily mnohem víc, než kritika politiků nebo nenávistné výkřiky na sociálních  sítích. Jako brilantní řečník a diplomat vytvořil rozsáhlou síť mezinárodních kontaktů a po zásluze stanul na čtyři roky i v čele Konference Evropských ústavních soudů (po jednomyslné volbě). Reformoval Ústavní soud po stránce odborné, materiální, mediální i personální; i díky jemu se nyní Ústavní soud těší skutečně velké důvěře veřejnosti. Odejde s ním přesvědčený Evropan, sociálně smýšlející liberál, excelentní právník a jedna z největších osobností, kterou tato země v moderních dějinách měla. Tak na shledanou, pane předsedo, a … děkujeme! 


JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.                   


JUDr. Ludvík David, CSc.
 

Vlastimil Göttinger
generální sekretář