Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Milan Hulmák byl jmenován soudcem Ústavního soudu

Ústavní soud 12/2024

Ve čtvrtek 1. února ve 14 hodin jmenoval prezident republiky Milana Hulmáka soudcem Ústavního soudu. Milan Hulmák tak obsadil uvolněné místo po soudci Jiřím Zemánkovi, kterému skončilo funkční období dne 20. ledna 2024.

Po absolvování studia práv působil doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. jako člen pracovních komisí Legislativní rady vlády pro soukromé právo a rovněž byl členem komise pro přípravu nového občanského zákoníku při Ministerstvu spravedlnosti. Od roku 2002 byl advokátem, později i rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Nyní působí jako docent na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podílí se rovněž na přednáškách pro Justiční akademii České republiky, Justičnú akadémiu Slovenskej republiky a odbornou veřejnost.

Jmenováním nového soudce je Ústavní soud znovu naplněn do Ústavou předpokládaného počtu. Posílí jej významný odborník v oblasti závazkového práva a ochrany spotřebitelů, což je cenný vklad do mozaiky odborností, jimiž soudci Ústavního soudu disponují. Panu soudci přejeme mnoho sil při naplňování jeho nové role.

 

Vlastimil Göttinger
generální sekretář

 

Foto KPR: Tomáš Fongus