Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Místopředseda Ústavního soudu Jaroslav Fenyk promluvil na mezinárodní konference ve Vilniusu

Ústavní soud, Brno, TZ 75/2022

Mezinárodní odbornou konferencí si litevský Ústavní soud připomněl výročí jednoho sta let od přijetí první litevské ústavy a současně 30 let platnosti současné Ústavy Litevské republiky. Odborné setkání, jehož hlavní část proběhla v úterý 25. října, bylo spolupořádáno Evropskou komisí pro demokracii prostřednictvím práva (známější pod názvem Benátská komise). 

Konference nesoucí název Od národní ústavy k nadnárodnímu konstitucionalismu se zaměřila na význam ústavního odkazu, na vývoj oficiální ústavní doktríny a na perspektivu udržitelnosti, aplikace a intepretace ústavního textu. Prostřednictvím moderních technologií se tohoto vrcholného setkání zástupců ústavního soudnictví zúčastnil místopředseda Ústavního soudu České republiky pan Jaroslav Fenyk, který přednesl projev, v němž shrnul třicet let ústavního přezkumu v České republice. Po úvodním představení působnosti Ústavního soudu České republiky se prof. Fenyk blíže zabýval jednotlivými tzv. dekádami Ústavního soudu a rozebral několik právních výzev, které soud během své existence řešil. Neopomněl také sledovat vývoj v judikatuře Ústavního soudu.

Pavel Dvořák
vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu