Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Návštěva zástupců Evropského parlamentu na Ústavním soudu

Ústavní soud, Brno, TZ 46/2023

V úterý 23. května v odpoledních hodinách přijal předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský k návštěvě delegaci Evropského parlamentu, kterou vedla poslankyně Yana Toom (reprezentující Výbor pro právní záležitosti). Hlavním cílem parlamentní mise byla diskuse o tom, jak se na národní úrovni přistupuje k principu přednosti práva Evropské unie. 

Pavel Rychetský v úvodu setkání krátce představil české ústavní soudnictví a jeho historii a pohovořil o působnosti a pravomocech Ústavního soudu. Hlavní část schůzky byla věnována debatě o otázkách uplatňování principu přednosti unijního (dříve komunitárního) práva v České republice. Delegace Evropského parlamentu směřovala své dotazy ke konkrétním judikátům Ústavního soudu, v nichž se české vnitrostátní právo prolnulo s právem unijním, dále k obecnému vztahu judikatury Ústavního soudu k právu Evropské unie a ke změnám provedeným v českém právním systému v souvislosti se vstupem země do Evropské unie. Rozprava se zaměřila také na širší celoevropský diskurz o právním ukotvení zásad, na nichž je unijní právo postaveno. Vedle předsedy Ústavního soudu se setkání zúčastnil také soudce Jiří Zemánek, který patří k předním českým expertům v oboru evropského práva. 

Pavel Dvořák,
vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu