Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Novým místopředsedou Ústavního soudu je Vojtěch Šimíček

Ústavní soud, Brno, TZ 37/23

 

Prezident republiky Petr Pavel včera jmenoval soudce Vojtěcha Šimíčka místopředsedou Ústavního soudu. Stalo se tak v souvislosti s koncem funkčního období tří stávajících soudců, z nichž dva vykonávali funkci místopředsedů.  

Místopředseda Ústavního soudu zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a může být nadto  pověřen trvalým plněním některých jeho úkolů, pokud s tím plénum (tedy zbývající soudci) vysloví souhlas. Místopředsedou se může stát jen některý ze soudců Ústavního soudu a prezident republiky k jeho jmenování nepotřebuje souhlas horní komory parlamentu. Ústava počítá s existencí dvou místopředsedů, avšak i jeden dostačuje k tomu, aby byla zachována kontinuita řídící činnosti a operativní zastupování předsedy např. v době jeho nemoci nebo dovolené. Místopředseda, stejně jako předseda, má ale při soudním rozhodování stejnou váhu hlasu, jako kterýkoliv jiný soudce.

Docent Šimíček je předním odborníkem v oblasti ústavního práva, celoživotně spjatý s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Předtím, než byl v roce 2014 jmenován soudcem Ústavního soudu, byl jedenáct let soudcem Nejvyššího správního soudu a v minulosti též asistentem soudce Vojena Güttlera. Ústavní soudnictví tak výborně zná nejen z teoretické, ale i z jeho praktické stránky, protože za necelých devět let svého působení na Ústavním soudu byl soudcem zpravodajem v celkem 2 798 řízeních, z nichž 160 skončilo vydáním nálezu.

Ačkoliv funkční období soudce (i místopředsedy) vyprší Vojtěchu Šimíčkovi již v červnu 2024, jeho zkušenosti, pracovitost a pozitivní myšlení dávají naději, že jako místopředseda provede Ústavní soud složitým obdobím personální obměny a pomůže nastavit pravidla, která zarámují celou čtvrtou dekádu jeho činnosti. Včerejší jmenovací akt prezidenta republiky tak není dobrou zprávou jen pro Vojtěcha Šimíčka, ale - a to především - pro Ústavní soud!

Vlastimil Göttinger
generální sekretář