Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Poslední ohlédnutí za Petrem Uhlem

Ústavní soud, Brno, TZ 82/2021

“Petr Uhl byl mimořádně statečný a čestný muž, který se zasloužil o odstranění autoritativního normalizačního režimu v naší zemi. Ze svých názorů i veřejně proklamovaných postojů a boji za svobodu naší země, nikdy, ani když byl vězněn, neslevil. Vážím si toho, že jsme byli přátelé. Čest jeho památce."

JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.