Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Poselství příštím generacím – uložení časové schránky

Ústavní soud, Brno, TZ 29/23

Před osmi lety byla při rekonstrukci sídla Ústavního soudu nalezena měděná časová schránka, kterou v prosinci 1878 vložil za závěrný kámen právě dokončené Zemské sněmovny moravský zemský hejtman Adalbert Widmann. Dne 5. listopadu 2014 byla tato schránka za přítomnosti funkcionářů Ústavního soudu otevřena (více zde External link icon) a nalezené předměty vystaveny. Již v té chvíli si vedení Ústavního soudu uvědomilo, že by bylo vhodné učinit něco podobného i za Ústavní soud, jako instituci, která nyní v budově sídlí.

Ačkoliv byla hlavní část rekonstrukcí dokončena již v roce 2018, novému uložení časové schránky stále bránily vnější okolnosti (nutnost pořízení fotodokumentace, epidemie, hledání vhodného symbolického termínu apod.). Bylo proto rozhodnuto, že se časová schránka Ústavního soudu uloží v letošním roce, a to u příležitosti 30. výročí vzniku Ústavního soudu České republiky. Na jubilejní konferenci pořádané k tomuto výročí se tak shromáždily předměty, které budou do schránky uloženy (ročenky, pamětní medaile, denní tisk, sbírky rozhodnutí, platné mince a bankovky, dar města Brna, osobní poselství soudců a dalších významných osobností). Ve středu 12. dubna 2023 pak byla časová schránka zazděna. 

Samotnému aktu zazdění schránky byl přítomen předseda, oba místopředsedové a soudci  Ústavního soudu, kteří svou přítomností potvrdili, že předání poselství budoucím generacím bylo dokončeno. Neformálním okamžikem provedla přítomné JUDr. Milada Tomková, která shrnula genezi nalezení první časové schránky, rekonstrukci budovy i důvody, proč je vhodné uchovat symbolické dědictví současné instituce a doby i pro budoucí časy. 

Společně s časovou schránkou Ústavního soudu byla uložena i schránka z roku 1878, obsahující originály i faksimile původně nalezených artefaktů. Nová schránka by neměla být otevřena dříve, než za sto let. Místopředsedkyně Ústavního soudu zakončila svůj projev citátem ze slavnostní průvodní z listiny z roku 1878, označené „Na věčnou paměť“: 

„Kéž právo a zákon, pevná vůle a láska k vlasti v prostorách těchto vždy platnými se osvědčí …“. 

Zdá se, že ani dnešní generace nemůže, než sto padesát let staré přání potvrdit. A zopakovat. 

 
Vlastimil Göttinger
generální sekretář