Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Předseda Ústavního soudu Josef Baxa se zúčastnil zahájení soudního roku Evropského soudu pro lidská práva

Ústavní soud, Brno, TZ 9/2024

Poslední lednový pátek je tradičně spojen s ceremoniálním zahájením soudního roku Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ESLP) ve Štrasburku. Tato událost má významný odborný i společenský přesah, neboť nabízí příležitost pro setkání zástupců všech nejvyšších soudních institucí členských států Rady Evropy. Na jednom fóru se shromažďují soudci ústavních soudů, nejvyšších soudů a nejvyšších správních soudů z téměř pěti desítek evropských zemí. K nim se přidávají soudci pořádajícího ESLP a také Soudního dvora Evropské unie. 

Večernímu slavnostnímu slyšení zpravidla předchází odborný seminář. Ten letošní se věnoval tématu subsidiarity a sdílené odpovědnosti při ochraně práv a svobod zakotvených v Evropské úmluvě o lidských právech. Konkrétně se expertní mítink zaměřil na čtyři témata: 1) dopady Protokolu č. 15 na subsidiaritu, 2) ústavní přezkum a vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků, 3) éra subsidiarity a procesní přezkum, 4) subsidiarita z pohledu národních soudů. Mezi řečníky figurovaly dvě přední akademičky (Peggy Ducoulombier, profesorka Štrasburské univerzity, a Fiona de Londras, profesorka Univerzity v Birminghamu), soudkyně Spolkového nejvyššího soudu Švýcarska Julia Hänni a k poslednímu uvedenému tématu promluvil Michal Bobek, soudce českého Nejvyššího správního soudu.   

Při slavnostním zahájení soudního roku ESLP vystoupila Síofra O’Leary, předsedkyně štrasburského tribunálu, která ve svém projevu mimo jiné připomněla některé významné loňské judikáty. Na závěr ceremonie potom předala slovo čestnému hostu, kterým tentokrát byl komisař Evropské komise pro spravedlnost Didier Reynders.    

Ústavní soud České republiky byl ve Štrasburku reprezentován svým předsedou Josefem Baxou, který se v rámci nabitého programu setkal také s českou soudkyní ESLP Kateřinou Šimáčkovou. 

Záznam semináře a slavnostního zahájení soudního roku lze nalézt zde External link icon a zde External link icon

Pavel Dvořák
vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu