Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Předseda Ústavního soudu na pracovní návštěvě Lucemburku 

Ústavní soud, Brno, TZ 46/2022
 

Předseda Ústavního soudu pan Pavel Rychetský navštívil minulý týden Lucemburk. Účelem pracovní cesty byla trojice setkání. Oficiální program otevřela ve středu odpoledne schůzka s předsedou a místopředsedou lucemburského Ústavního soudu panem Rogerem Lindenem a panem Francisem Delaportem. Vedle paralel v působnosti a funkcích pojí zmíněné ústavní soudy také členství v mezinárodních justičních organizacích, konkrétně v Konferenci evropských ústavních soudů (Conference of European Constitutional Courts, CECC) a ve Světové konferenci ústavního soudnictví (World Conference on Constitutional Justice, WCCJ). První část jednání byla věnována výměně informací stran nejnovější judikatury obou institucí, druhá se potom zaměřila na situaci v mezinárodním soudním prostředí a na mezinárodní situaci v širším kontextu. 

Druhá ze schůzek se odehrála ve čtvrtek v dopoledních hodinách. Pana Pavla Rychetského přivítal v sídle Evropského soudního dvora (dále jen Soudního dvora) jeho předseda pan Koen Lenaerts. Hovor byl mimo jiné věnován vztahu ústavních soudů členských států EU se Soudním dvorem, resp. otázkám interakce národních systémů ochrany ústavnosti se systémem ochrany a prosazování unijního práva. Stranou nezůstal ani institut předběžné otázky, který je ovšem mnohem častěji využíván obecnými soudy. 

Na setkání s předsedou Soudního dvora navázala schůzka s českými zástupci u unijních soudních orgánů. Těmi jsou pan Jan Passer (soudce Soudního dvora), paní Petra Škvařilová-Pelzl (soudkyně Tribunálu) a pan David Petrlík (soudce Tribunálu). 

Pavel Dvořák, vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu 

 


Zleva: Generální sekretář Ústavního soudu ČR pan Vlastimil Göttinger, místopředseda Ústavního soudu Lucemburského velkovévodství pan Francis Delaporte, předseda Ústavního soudu ČR pan Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu Lucemburského velkovévodství pan Roger Linden

 


Předseda Ústavního soudu pan Pavel Rychetský s předsedou Evropského soudního dvora panem Koenem Lenaertsem

 


Zleva: soudkyně Tribunálu paní Petra Škvařilová-Pelzl, předseda Ústavího soudu pan Pavel Rychetský, soudce Evropského soudního dvora Jan Passer a soudce Tribunálu pan David Petrlík