Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský se zúčastnil jednání Kruhu předsedů CECC

Ústavní soud, Brno, TZ 43/2022

Ve středu 25. května proběhlo v odpoledních hodinách (v režimu on-line) přípravné jednání Kruhu předsedů Konference evropských ústavních soudů (Conference of European Constitutional Courts, CECC). Kruh předsedů je výkonným a rozhodovacím orgánem zmíněné organizace, která sdružuje čtyřicet evropských ústavních soudů a ekvivalentních institucí. CECC je nejvýznamnější evropskou platformou pro multilaterální spolupráci soudních orgánů provádějících ústavní přezkum.    

Cílem přípravného jednání bylo především schválení organizačních záležitostí týkajících se XIX. kongresu CECC, který uspořádá Ústavní soud Moldavské republiky, a to z titulu své soudobé předsednické funkce. Jednání, vedené předsedkyní Ústavního soudu Moldavské republiky paní Domnicou Manole, své cíle naplnilo. Dohodou reprezentantů členských soudů byly schváleny např. téma a termín nadcházejícího kongresu CECC. Účastníci jednání se dohodli také na společném postupu CECC na půdě Světové konference ústavního soudnictví (World Conference on Constitutional Justice, WCCJ), v jejímž Byró je CECC kolektivně zastupována svým předsednickým soudem. Předsedkyně Ústavního soudu Moldavské republiky tak disponuje jasným mandátem pro své působení v rámci WCCJ. 

Pavel Dvořák
vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu