Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Předseda Ústavního soudu přijal portugalského velvyslance v ČR 

Ústavní soud, Brno, TZ 80/2023

Ve včerejších dopoledních hodinách se předseda Ústavního soudu setkal s velvyslancem Portugalska v České republice. Jeho excelence pan Luís de Almeida Sampaio stojí v čele portugalského velvyslanectví v Praze od roku 2019 a v minulosti již Ústavní soud navštívil. Poprvé se ovšem setkal s panem Josefem Baxou, jenž Ústavnímu soudu předsedá od srpna letošního roku a jehož jmenováním do předsednické funkce započala pomyslná čtvrtá dekáda Ústavního soudu.

Tématem návštěvy byly jednak otázky spojené s aktuálním děním na poli ústavního soudnictví, jednak otázky zaměřené na uplynulých třicet let, během kterých se opakovaně potvrzovala nezastupitelnost Ústavního soudu při ochraně právního státu, lidských práv a demokratického vládnutí. 

Josef Baxa připomněl, že se Ústavní soud dlouhodobě těší velké důvěře veřejnosti, která mimo jiné pramení z přísného dodržování zásad nezávislosti a nestrannosti rozhodování a z konzistentního přístupu k naplňování úlohy soudu jakožto strážce ústavnosti. Zdůraznil, že i s tímto na paměti přistupuje k vlastnímu působení v nové funkci s hlubokou pokorou a zodpovědností. Ocenil také, že se daří zachovat kontinuitu a plynulost práce soudu, přestože nyní prochází rozsáhlou obměnou svých členů. Na závěr vyjádřil přesvědčení, že čtvrtá dekáda soudců Ústavního soudu naváže na svědomitou práci svých předchůdců a bude důsledně plnit závazky, které soudu ústavní pořádek České republiky připisuje. 

Před skončením návštěvy si Jeho Excelence prohlédla renovované prostory Velké rady, jejíž čelo nově zdobí text Ústavy České republiky. 

Pavel Dvořák,
vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu