Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Předseda Ústavního soudu se setkal s polským velvyslancem v ČR

Ústavní soud, Brno, TZ 30/23

Ve včerejších odpoledních hodinách přijal předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský k návštěvě velvyslance Polské republiky v České republice Mateusze Gniazdowskeho. Jeho excelence se své funkce ujala 16. září loňského roku a ve své oficiální kapacitě navštívila Brno poprvé. Zdvořilostní schůzky se zúčastnil také doc. Petr Mrkývka z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, který již dvě a půl dekády působí ve funkci honorárního konzula Polské republiky v Brně. 

Během setkání představil Pavel Rychetský kompetence a působnost Ústavního soudu v českém právním systému a krátce pohovořil o historii ústavního soudnictví na našem území. Rozprava účastníků schůzky se věnovala také tématu mezinárodní justiční spolupráce a mezinárodně-právním i vnitrostátním dopadům války na Ukrajině. Na závěr návštěvy si hosté prohlédli reprezentační prostory Ústavního soudu, jehož sídlo patří k nejpozoruhodnějším stavbám v Brně. 

Pavel Dvořák, vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu