Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Předseda Ústavního soudu se setkal s velvyslancem Nizozemského království v České republice

Ústavní soud, Brno, TZ 34/2022

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský přijal v úterý odpoledne velvyslance Nizozemského království v České republice. Jeho Excelence pan Daan Feddo Huisinga byl do své současné funkce jmenován v prosinci 2020. Dne 17. srpna 2021 předal pověřovací listiny prezidentu republiky. Jednalo se tedy o jeho první návštěvu Ústavního soudu. 

V první části setkání předseda Ústavního soudu krátce představil české ústavní soudnictví. Mimo jiné hovořil o kompetencích a funkcích Ústavního soudu a o jeho roli v právním a politickém systému země. Poté vyzdvihl úzké a kooperativní vztahy mezi Ústavním soudem České republiky a Nejvyšším soudem Nizozemska. Přestože mají obě země odlišný přístup ke koncepci ústavního přezkumu, výměna perspektiv a poznatků byla vždy velmi plodná. To platí jak pro bilaterální spolupráci, tak pro multilaterální spolupráci v rámci Konference evropských ústavních soudů (CECC), jejímiž jsou obě instituce řádnými členy. Druhá část setkání byla věnována diskusi o principech spravedlnosti, demokracie a právního státu v současné Evropě. Na závěr návštěvy si Jeho Excelence prohlédla sídlo Ústavního soudu. 

Pavel Dvořák
Vedoucí oddělení vnějších vztahů a protokolu