Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 11. kalendářní týden roku 2023

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 14.03.2023 14:00 do: 14.03.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 2665/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Okresního soudu v Bruntále ze dne 1. 6. 2021, č.j. 66 T 28/2021-287, usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 2. 2022, č.j. 3 To 398/2021-353, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2022, č.j. 7 Tdo 504/2022-398
Stručná charakteristika:  Právo na spravedlivý proces - práva obviněného v trestním řízení
Označení navrhovatelů:  V. Ž., zast. advokátem Mgr. Ing. Ladislavem Šmardou

Stěžovatel byl napadeným rozsudkem Okresního soudu v Bruntále uznán vinným ze spáchání přečinu podvodu podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku. Okresní soud hlavní líčení provedl v nepřítomnosti stěžovatele, což odůvodnil tím, že stěžovatel byl řádně a včas předvolán, a sice zažádal dne 26. 5. 2021 o odročení, nicméně jeho podání bylo soudu doručeno až dne 31. 5. 2021, a obsahovalo poukaz na toliko neupřesněné informace o zdravotním stavu. Stěžovatel usiloval odvoláním o zrušení napadeného rozsudku, avšak jeho odvolání Krajský soud v Ostravě zamítl napadeným usnesením podle § 256 trestního řádu. Stěžovatel brojil proti napadenému usnesení krajského soudu dovoláním, které odmítl Nejvyšší soud podle § 265i odst. 1 písm. e) trestního řádu napadeným usnesením.

Stěžovatel ve své ústavní stížnosti namítá, že byla porušena jeho ústavně zaručená základní práva na spravedlivý proces podle čl. 36 Listiny základních práv a svobod, čl. 37 Listiny a čl. 38 Listiny, jakož i čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 16.03.2023 09:15 do: 16.03.2023 09:45

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I . ÚS 3085/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Pavel Šámal Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 17. srpna 2022 č. j. 101 Co 160/2022-557 a rozsudku Okresního soudu Praha-západ ze dne 4. dubna 2022 č. j. 12 P 182/2014-458, 35 P a Nc 204/2021, 35 P a Nc 88/2022
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  Ing. V. V., zastoupen Mgr. Barborou Rovenskou, advokátkou
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Okresní soud Praha-západ napadeným rozsudkem svěřil nezletilé děti (vedlejší účastníky) do péče matky (vedlejší účastnice). Stěžovateli (otci) soud uložil povinnost přispívat s účinností od dubna 2022 na výživu nezletilé částkou 5 000 Kč měsíčně a na výživu nezletilého částkou 5 000 Kč měsíčně (výrok I.). Výrokem II. upravil styk otce s nezletilými. Výrokem III. rozhodl o nákladech řízení. Proti rozsudku okresního soudu podali matka i otec odvolání. Krajský soud v Praze napadeným rozsudkem rozsudek okresního soudu ve výroku I. změnil tak, že výživné se stanoví s účinností od 2. 4. 2021 nadále; ve zbývajícím rozsahu výroku I. rozsudek okresního soudu potvrdil (výrok I.). Výrokem II. rozhodl o nedoplatku na výživném a výrokem III. zrušil rozsudek okresního soudu ve výroku II. a řízení o úpravu styku zastavil. Výrokem IV. rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

V ústavní stížnosti stěžovatel nesouhlasí s rozhodnutím obecných soudů, které nevyhověly jeho návrhu na svěření nezletilých do střídavé péče obou rodičů. Tím měla být porušena jeho základní práva zakotvená v čl. 10 odst. 2, čl. 11 odst. 1, čl. 32 odst. 4 a v čl. 36 odst. 1 Listiny.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 16.03.2023 09:45 do: 16.03.2023 10:15

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 3281/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Pavel Šámal Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti výroku II. rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 5. září 2022 č. j. 14 Cmo 278/2021-532
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu, náklady řízení
Označení navrhovatelů:  J. H. a M. K., oba zastoupeni JUDr. Alešem Tolnayem, advokátem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci rozsudkem ze dne 14. 6. 2021 určil, že smlouva o převodu obchodního podílu ze dne 5. 12. 2014, kterou první stěžovatel převedl svůj obchodní podíl v obchodní společnosti V. s.r.o., na druhého stěžovatele za částku 300 000 Kč, je neplatná (výrok I.), a že první stěžovatel je vlastníkem obchodního podílu této společnosti o velikosti 1/3 s vkladem na základní kapitál ve výši 67 000 Kč, a že druhý stěžovatel je vlastníkem obchodního podílu této společnosti o velikosti 1/3 s vkladem na základní kapitál ve výši 67 000 Kč (výrok II.), a stěžovatelům uložil povinnost zaplatit vedlejší účastnici společně a nerozdílně náhradu nákladů řízení ve výši 602 359,83 Kč (výrok III.). Proti rozsudku krajského soudu podali stěžovatelé odvolání.  Vrchní soud v Praze napadeným rozsudkem rozsudek krajského soudu změnil tak, že žalobu zamítl (výrok I.), a vedlejší účastnici uložil povinnost zaplatit stěžovatelům rovným dílem na náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů částku ve výši 97 962,50 Kč (výrok II.).

V ústavní stížnosti stěžovatelé brojí proti nákladovému výroku II. napadeného rozsudku vrchního soudu, kterým podle jejich názoru bylo porušeno jejich právo na majetek a právo na soudní ochranu, resp. jím byla porušena základní práva zakotvená v čl. 11 odst. 1 a v čl. 36 odst. 1 Listiny.