Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 33. kalendářní týden roku 2023

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 16.08.2023 09:00 do: 16.08.2023 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 1417/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 2. 2023, č. j. 8 Co 135/2023-245, a rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 10. 2022, č. j. 22 Nc 134/2022-99.
Stručná charakteristika:  právo na rodinný život
Označení navrhovatelů:  Ing. M. Č.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Okresní soud svěřil napadeným rozsudkem nezletilou dceru stěžovatele do péče matky, stěžovatele zavázal přispívat na výživném pro nezletilou měsíčně částkou 20 000 Kč a zamítl návrh stěžovatele na svěření nezletilé do střídavé péče rodičů. K odvolání stěžovatele krajský soud rozsudek okresního potvrdil, změnil pouze výroky týkající se nákladů řízení.

Stěžovatel namítá, že není dán jakýkoli důvod, který by opodstatnil svěření nezletilé do výlučné péče matky. Ústavní stížností proto brojí proti rozsudkům obecných soudů, neboť má za to, že jimi byla porušena jeho základní práva zaručená čl. 10 odst. 2, čl. 26 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 3 odst. 1 a čl. 18 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte.