Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 34. kalendářní týden roku 2023

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 22.08.2023 13:00 do: 22.08.2023 13:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 2328 /22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: Mgr. Daniela Zemanová
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. června 2022, č. j. 15 To 31/2022-3194, v části, kterou byla zamítnuta stížnost proti bodům 2) až 5) a bodům 15) až 24) výroku usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. dubna 2022, č. j. 63 T 5/2021-3171, a bodům 2) až 5) a bodům 15) až 24) výroku usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. dubna 2022, č. j. 63 T 5/2021-3171
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  M. Š., zast. Mgr. Markem Hejdukem, advokátem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Napadeným usnesením městský soud rozhodl o zabrání celkem 24 věcí. Trestní řízení bylo vedeno proti stěžovatelovu synovi, který však v jeho průběhu zemřel, a trestní stíhání bylo proto zastaveno. Stěžovatel je správcem jeho pozůstalosti (a jediným zjištěným dědicem) a obrátil se na městský soud s žádostí o vydání zajištěných věcí. Z provedených důkazů městský soud zjistil, že některé ze zbraní byly podomácku upraveny, byly z nich odstraněny výrobní čísla, zkušební značky, nebo byly použity ke střelbě. Podle opatřených poznatků byly tyto zbraně nabízeny na internetu. Podle městského soudu šlo o typické příklady obecně nebezpečných věcí. Totéž platí i pro střelivo a omamné látky. Jde-li o výpočetní techniku, bylo zjištěno, že obžalovaný se pohyboval na anonymních tržištích tzv. Darknetu. Zajištěná technika obsahuje např. šifrovací klíče pro minulé i budoucí transakce, komunikaci s kupujícími, návody na výrobu omamných látek či změnu a padělání dokladů. Dále jsou na ní stovky naskenovaných odcizených dokumentů. Jde tedy o věci primárně sloužící k páchání trestné činnosti. Proti tomuto usnesení podal stěžovatel stížnost, kterou vrchní soud zamítl.

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů v částech týkajících se zabrání střelných zbraní a výpočetní techniky s tvrzením, že jimi došlo k porušení jeho ústavně zaručených práv dle čl. 2 odst. 2, čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 22.08.2023 13:30 do: 22.08.2023 14:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 1462/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: Mgr. Daniela Zemanová
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. března 2022 č. j. 4 To 16/2022-4718 a výroku I. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. ledna 2022 č. j. 43 T 2/2019-4694, ve znění opravného usnesení ze dne 17. března 2022 sp. zn. 43 T 2/2019
Označení navrhovatelů:  M. M., zast. Mgr. Annou Větrovskou, advokátkou
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Usnesením Městského soudu v Praze bylo vyšší soudní úřednicí rozhodnuto, že stěžovateli se do uloženého trestu odnětí svobody započítává vazba v době od 28. 5. 2018 v 00:25 hodin do 18. 4. 2019 v 14:30 hodin (výrok I.). Proti tomuto usnesení podal stěžovatel stížnost, o které rozhodl Vrchní soud v Praze napadeným usnesením tak, že zrušil usnesení městského soudu ve výroku I. a sám znovu rozhodl tak, že stěžovateli se započítává do uloženého trestu vazba ve stejném rozsahu. Důvodem zrušení bylo, že městský soud do výroku zahrnul nesprávné ustanovení trestního zákoníku.

Stěžovatel se ústavní stížností domáhá zrušení rozhodnutí vrchního soudu a uvedeného výroku usnesení městského soudu s tvrzením, že ve skutečnosti byl omezen na svobodě mnohem delší dobu, než uvádí napadená rozhodnutí a že jimi došlo k porušení jeho ústavně zaručených práv dle čl. 8 odst. 1 a 2, čl. 36 odst. 1 a čl. 39 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.