Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Prezident republiky na návštěvě Ústavního soudu

Ústavní soud, Brno, TZ 61/2023

Prezident republiky Petr Pavel dnes navštívil Ústavní soud. Návštěva hlavy státu se načasováním shoduje s pomyslným završením třetí dekády Ústavního soudu a s jejím přechodem v dekádu čtvrtou. Přivítání nejvyššího ústavního činitele symbolicky proběhlo za účasti stávajícího předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského i jeho nástupce Josefa Baxy, který se předsednické funkce ujme zítra. 

Součástí dnešního programu bylo společné setkání prezidenta republiky se všemi soudci Ústavního soudu. Úvodní slovo patřilo Petru Pavlovi, který vyzdvihl roli ústavního soudnictví při ochraně právního státu a lidských práv a ocenil důvěru, které se Ústavní soud dlouhodobě těší. Poděkoval také Pavlu Rychetskému za jeho dvacetileté vedení této instituce a popřál Ústavnímu soudu a všem jeho soudcům mnoho sil při výkonu náročné role, kterou v ústavním systému zastávají. Poté se slova ujal Pavel Rychetský, který mimo jiné poděkoval hlavě státu za úsilí, které vynakládá při aktuální obměně soudcovského sboru Ústavního soudu. V letošním roce totiž vypršel či vyprší mandát hned sedmi z patnácti soudců Ústavního soudu, přičemž změny se dotýkají i všech funkcionářských míst. Následoval příspěvek místopředsedy Ústavního soudu Vojtěcha Šimíčka, který pohovořil o právních aspektech vztahů mezi prezidentem republiky a soudním orgánem ochrany ústavnosti. Závěr společného setkání patřil diskusi. 

Svou návštěvou na Ústavním soudu navázal Petr Pavel na své předchůdce. Všichni tři bývalí prezidenti do brněnského sídla Ústavního soudu zavítali. Naposledy se tak stalo v listopadu roku 2015. 

Pavel Dvořák,
vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu

 

© Foto: Ústavní soud (Jan Symon)