Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

První zahraniční cesta Josefa Baxy vedla do Košic

Ústavní soud, Brno, TZ 75/2023

Ústavní soud Slovenské republiky každoročně pořádá mezinárodní odbornou konferenci nazvanou „Ústavné dni“. Letošní ročník, konaný ve dnech 19. – 20. září, byl již dvanáctý a jeho tématem se stala otázka soudní a jiné ochrany politických práv.

Na „Ústavních dnech“, pořádaných ve spolupráci s tamní Právnickou fakultou, bývá tradičním hostem předseda českého Ústavního soudu. Jinak tomu nebylo ani letos. Pozvání k účasti přijal Josef Baxa, pro nějž to byla – symbolicky – vůbec první zahraniční cesta ve funkci předsedy. Spolu se svým protějškem Ivanem Fiačanem také konferenci zahájil a vyslechl si řadu zajímavých příspěvků.

O českých zkušenostech s ochranou politických práv, především s akcentem na právo shromažďovací, promluvil v Košicích také místopředseda českého Ústavního soudu Vojtěch Šimíček, který účastníkům konference popsal genezi přístupů ke shromažďovacímu právu od jeho důsledné ochrany až po obranu před zneužíváním.

Po skončení konference si oba předsedové vyhradili čas i na osobní setkání, na němž zdůraznili nadstandardní úroveň vzájemných vztahů a dohodli se na pokračování spolupráce a jejích detailech pro nejbližší období. Josef Baxa také poděkoval za velmi milé přijetí, díky kterému byla jeho první zahraniční cesta přínosná po odborné, ale i lidské stránce.

 

Vlastimil Göttinger
generální sekretář