Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Řád Bílého lva pro Pavla Rychetského

Ústavní soud, Brno, TZ 84/2023

Dne 28. října 2023 propůjčil prezident republiky panu JUDr. Pavlu Rychetskému, dr. h. c. Řád Bílého lva občanské skupiny 1. třídy za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti politiky.

Řád Bílého lva, kterým je nejvyšším státním vyznamenáním, propůjčuje prezident republiky občanům České republiky za zvláště vynikající zásluhy o stát, zejména v oblasti politiky, správy státu, rozvoje hospodářství, vědy, techniky, kultury, umění, školství, za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu, za vynikající velitelskou a bojovou činnost, za vědeckou a odbornou práci vojenského a branného charakteru a za významné proslavení vlasti v zahraničí. 

Pavel Rychetský stál dvacet let v čele Ústavního soudu České republiky. I předtím se však zasloužil o stát, ať už jako disident, signatář Charty 77, právní expert Občanského fóra, místopředseda vlády ČSFR, ministr spravedlnosti nebo senátor. Je proto symbolické, že jeho ocenění ve Vladislavském sále tleskali i nedávní kolegové, soudkyně a soudci Ústavního soudu, v čele s novým předsedou Ústavního soudu Josefem Baxou. 

Ve svém slavnostním projevu prezident republiky mimo jiné uvedl: „Je mi obrovskou ctí, že dnes mohu na Pražském hradě přivítat a osobně vyznamenat desítky lidí, kteří svým životem inspirují mnohé z nás a kteří svým osobním příběhem prokázali naší zemi mimořádnou službu. Tyto osobnosti jsou tím nejlepším vzorem a inspirací pro hledání společného příběhu naší země, pro pojmenování cesty, kterou chceme společně jít dál. “. 

Ústavní soud blahopřeje jak svému bývalému předsedovi, tak všem ostatním osobnostem, které byly oceněny za mimořádnou službu naší zemi. 

Vlastimil Göttinger
generální sekretář

© Foto KPR: Zuzana Bönisch, Tomáš Fongus