Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Odborné sympozium Ústavního soudu "Víceúrovňová spravedlnost: soudní ochrana v kontextu interakce národního, nadnárodního a mezinárodního systému"

Ústavní soud, Brno, TZ 61/2022

1. července 2022 se Česká republika ujala předsednictví v Radě Evropské unie. Podruhé v historii se tak stala určujícím činitelem při stanovování agendy a priorit této klíčové unijní instituce. Předsednictví je přirozeně považováno za jeden z nejúčinnějších nástrojů k posílení prestiže předsednického státu, jakož i k prohloubení jeho schopnosti promítnout do činnosti EU vlastní perspektivy. 

Ústavní soud, jako vrcholný orgán soudní moci, vnímá důležitost předsednictví. S ohledem na své specifické poslání spočívající v ochraně ústavnosti a s ohledem na politické a mezinárodní konotace své působnosti se ovšem na aktivitách předsednictví nepodílí. Domnívá se nicméně, že u příležitosti události takového významu je příhodné zorganizovat odbornou konferenci, která by byla komplementární k oficiálním akcím českého předsednictví a pojatá jako svébytný příspěvek k panevropskému diskursu o justici a právu. 

Dne 8. září 2022 proto Ústavní soud pořádá jednodenní odborné sympozium, které nese název: Víceúrovňová spravedlnost: soudní ochrana v kontextu interakce národního, nadnárodního a mezinárodního systému. Jeho smyslem je poskytnout hlubší vhled do systému soudní ochrany, a to především z pohledu soudce, jenž v soudním řízení nepracuje pouze s národní právní úpravou, nýbrž musí vnímat a aplikovat také práva garantovaná Úmluvou a systém práva EU. Konkrétněji, cílem akce je nabídnout odborné justiční veřejnosti možnost diskutovat o průnicích tří právních systémů, které pojí fakt, že všechny obsahují regulativy lidských práv, avšak současně zůstávají vzájemně autonomní. Na soudce, který rozhoduje konkrétní případ, jsou tudíž kladeny skutečně vysoké nároky na kontextuální znalost a současně na schopnost analyzovat a vyhodnotit, který z relevantních katalogů práv je v dané věci aplikovatelný, resp. jak řešit jejich eventuální kolizi.

Pozvání k přednesení příspěvku přijali zástupci všech úrovní soudní struktury, včetně zástupců relevantních nadnárodních soudů, tedy Soudního dvora EU (včetně Tribunálu) a Evropského soudu pro lidská práva. 

Průběh sympozia lze sledovat on-line zde External link icon.

Program přenosu je ke stažení PDF ikona zde (435 KB, PDF).