Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Ústavní soud České republiky završil své předsednictví v Konferenci evropských ústavních soudů

Ústavní soud, Brno, TZ 17/2021
 

Ve dnech 24. a 25. února 2021 proběhl XVIII. Kongres Konference evropských ústavních soudů (Conference of European Constitutional Courts, CECC). Fakticky i symbolicky jím bylo završeno téměř čtyřleté působení Ústavního soudu České republiky v čele organizace, která sdružuje jednačtyřicet evropských institucí provádějících ústavní přezkum. Do předsednické role CECC byl Ústavní soud jednomyslně zvolen na XVII. Kongresu v gruzínském Batumi v roce 2017. O necelý rok později bylo již za českého pořadatelství uspořádáno v Praze přípravné jednání tzv. Kruhu předsedů, kterého se zúčastnilo přes třicet nejvyšších představitelů evropské justice. V rámci uvedeného mítinku bylo mimo jiné schváleno tematické zaměření XVIII. Kongresu CECC, a sice Lidská práva a základní svobody: vztah mezinárodních, nadnárodních a národních katalogů v 21. století. V souladu s usnesením Kruhu předsedů, výkonného a rozhodovacího orgánu CECC, měl XVIII. Kongres proběhnout v Praze ve dnech 25. – 29. května 2020. S ohledem na pandemii onemocnění COVID-19 ovšem nebylo možné akci v původním termínu uskutečnit. Cestou korespondenčního hlasování se Kruh předsedů jednomyslně shodl na odložení Kongresu CECC na závěr února roku 2021 a na analogickém prodloužení českého předsednictví. Bohužel ani nový termín neunikl stínu pandemie. 

Ve snaze úspěšně završit své předsednické poslání a při vědomí mimořádných opatření k zamezení dalšímu šíření nemoci COVID-19 rozhodl Ústavní soud, že zorganizuje XVIII. Kongres CECC při vzdálené účasti reprezentantů členských soudů. Navzdory četným výzvám, které přenesení jednání do on-line prostoru představovalo, byl XVIII. Kongres mimořádným úspěchem, přičemž participace dosáhla téměř devadesáti procentní hranice. Ve středu 24. února se uskutečnilo jednání Kruhu předsedů, které umožnilo přímou debatu a interakci zástupců členských institucí (včetně hlasování). Následující den ve čtvrtek 25. února proběhl samotný XVIII. Kongres, jenž byl prostřednictvím streamovacího kanálu přenášen ke dvěma stovkám pozvaných hostů. K přednesení příspěvku byl přizván tucet zahraničních osobností z prostředí ústavního soudnictví. Na Kongresu tak (prostřednictvím videonahrávky) promluvili pan Ivan Fiačan (předseda Ústavního soudu Slovenské republiky), pan Frank Clarke (předseda Nejvyššího soudu Irska), pan Stephan Harbarth (předseda Spolkového ústavního soudu Německa), pan Robert Spano (předseda Evropského soudu pro lidská práva), pan Koen Lenaerts (předseda Soudního dvora Evropské unie), paní Snježana Bagić (místopředsedkyně Ústavního soudu Chorvatské republiky), pan Boris Velchev (předseda Ústavního soudu Bulharské republiky), pan Christoph Grabenwarter (předseda Ústavního soudu Rakouska), paní Domnica Manole (předsedkyně Ústavního soudu Moldavské republiky, pan Gianni Buquicchio (předseda Benátské komise), pan Kairat Mami (předseda Ústavní rady Republiky Kazachstán a úřadující předseda Asociace asijských ústavních soudů a ekvivalentních institucí) a pan Manuel Aragão (předseda Ústavního tribunálu Angoly a úřadující předseda Konference ústavních jurisdikcí Afriky). Předsednický soud byl reprezentován svým předsedou panem Pavlem Rychetským, který svým vystoupením Kongres zahájil a svým poselstvím k obraně společných myšlenek evropského ústavního soudnictví jej také zakončil. Ústavní soud České republiky zde zastupoval také jeho místopředseda pan Jaroslav Fenyk, jenž z titulu své funkce generálního zpravodaje XVIII. Kongresu CECC představil posluchačům Generální zprávu, věnující se výše uvedenému tématu XVIII. Kongresu CECC, a dále soudci pan Jiří Zemánek a pan David Uhlíř, kteří se ujali rolí moderátorů konferenčních bloků. 

Navzdory technickým výzvám se Ústavnímu soudu dostalo od členských soudů z celé Evropy mnoho pozitivních reakcí, neboť toto unikátní on-line setkání bylo velmi dobře připraveno a jeho realizace prokázala schopnost celého organizačního týmu přizpůsobit formát XVIII. Kongresu novým, povýtce nepříznivým podmínkám. Ukázalo se tak, že spolupráce evropských ústavních soudů má smysl a že hodnoty, ke kterým se členské soudy CECC hlásí, jsou hodny ochrany v jakékoliv době. 
 

Pavel Dvořák,
vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu