Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Ústavní soud doplnili tři noví soudci

Ústavní soud, Brno, TZ 49/2023

Prezident republiky dnes jmenoval do funkce tři nové soudce Ústavního soudu. Pokračuje tak obměna, která začala před měsícem - skončením funkčního období prvních tří soudců jmenovaných ještě prezidentem Milošem Zemanem. 

Absence minimálně jednoho z Ústavou předpokládaných 15 soudců je bohužel v posledních letech spíše pravidlem, nežli výjimkou. Pro Ústavní soud je proto velmi dobrou zprávou, že prezident republiky a Senát Parlamentu našli shodu na třech osobnostech, které doplní stávající složení Ústavního soudu. 

Josef Baxa je kariérní soudce, který se věnoval trestnímu právu, ale získal i exekutivní zkušenosti ve funkci náměstka několika ministrů spravedlnosti. V uplynulých dvaceti letech byl tváří a dlouhou dobu také předsedou Nejvyššího správního soudu, jehož současná prestiž je zásluhou jeho organizačních a koncepčních schopností.

Jan Wintr je respektovaným odborníkem v oboru ústavního práva, který má bohaté zkušenosti i v legislativní oblasti. Jako profesor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, autor řady vědeckých publikací a člen řady komisí a výborů vhodně doplní portfolio odborností soudců Ústavního soudu. 

Daniela Zemanová spojila svůj profesní život s justicí. Nejprve na úseku správního soudnictví, a to jak na krajské úrovni, tak i jako předsedkyně senátu Nejvyššího správního soudu. Věnovala se však i problematice občanského práva a do doby svého jmenování soudkyní Ústavního soudu byla místopředsedkyní liberecké pobočky Krajského soudu v Ústí nad Labem. Sedm let také byla předsedkyní Soudcovské unie ČR. 

Soudce Ústavního soudu se ujímá své funkce složením slibu do rukou prezidenta republiky. O zařazení nových soudců do konkrétního senátu a o přidělení nových věcí však rozhodne až plénum Ústavního soudu. Není ale pochyb o tom, že všichni tři soudci jsou pro svoji novu roli dobře připraveni a že spolu s ostatními soudci budou dalších deset let pozorně chránit ústavnost a lidská práva. 

Nelze jim než popřát, aby jejich desetiletá mise byla úspěšná a přinesla řadu moudrých rozhodnutí. 


Vlastimil Göttinger
generální sekretář