Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Ústavní soud je opět kompletní. Soudcovský sbor doplnili soudkyně Dolanská Bányaiová a soudce Kühn

Ústavní soud, Brno, TZ 100/2023

Ústava České republiky v článku 84 uvádí, že se Ústavní soud skládá z 15 soudců. Od konce roku 2021, kdy se funkce soudkyně vzdala Kateřina Šimáčková, se toto číslo nedařilo naplnit a patnáctý soudce většinu času scházel. S koncem funkčního období soudce Radovana Suchánka v listopadu tohoto roku klesl počet soudců dokonce na třináct. 

Pro Ústavní soud je tak velmi dobrou zprávou, že prezident republiky dnes jmenoval nové dva soudce Ústavního soudu, kteří se okamžikem složení slibu ujali funkce a doplnili tak počet soudců Ústavního soudu na patnáct.

Lucie Dolanská Bányaiová je dlouholetou advokátkou, členkou představenstva České advokátní komory, která se specializuje na soukromé právo. Vedle advokátní činnosti působí také v akademickém prostředí, ať už v rámci výuky mezinárodního práva soukromého nebo mezinárodního obchodu, a je spoluautorkou komentářů k právním předpisům v oblasti občanského práva. 

Zdeněk Kühn je renomovaným akademikem a profesorem teorie práva, který působil a působí na řadě prestižních zahraničních univerzit. V minulosti složil advokátní zkoušky, byl asistentem soudce Ústavního soudu a podílel se též na činnosti Legislativní rady vlády. V roce 2008 byl jmenován soudcem a přidělen k Nejvyššímu správnímu soudu, rok předtím byl jmenován ad hoc soudcem Evropského soudu pro lidská práva. Je rovněž autorem dlouhé řady odborných monografií a vědeckých článků. 

Svou odborností oba noví soudci vhodně doplní stávající spektrum pohledů, jimiž Ústavní soud poměřuje projednávané případy. Chtěl bych jim tedy popřát, aby se příštích deset let jejich služby ústavnosti neslo ve znamení mnoha pracovních úspěchů a aby účastníkům řízení přinesli mnoho moudrých rozhodnutí. 

Vlastimil Göttinger
generální sekretář