Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Ústavní soud navštívila delegace Nejvyššího soudu Izraele

Ústavní soud, Brno, TZ 63/2022

Delegace Nejvyššího soudu Státu Izrael vedená jeho předsedkyní paní Esther Hayut a dále složená ze soudkyně paní Yael Willner a soudce pana Noama Sohlberga zavítala v úterý 13. září odpoledne na Ústavní soud. Trojice vrcholných izraelských soudců je v České republice na pozvání Nejvyššího soudu České republiky. Izraelská soudní soustava nezná specializovaný orgán ochrany ústavnosti, kterým je v českém prostředí Ústavní soud. Je to právě Nejvyšší soud Státu Izrael, kterému je svěřena funkce ústavního přezkumu. V tomto ohledu se tedy působnost českého Ústavního soudu a izraelského Nejvyššího soudu prolínají. 

Hostitelem bilaterální návštěvy byl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, kterého na jednání doprovodil místopředseda soudu Jaroslav Fenyk a soudce Pavel Šámal. V úvodu setkání stručně pohovořil předseda Pavel Rychetský o historii českého, resp. československého ústavního soudnictví a o působnosti a roli Ústavního soudu v právně-politickém systému České republiky. Na totožné téma následně promluvila předsedkyně Esther Hayut. Potom se diskuse zaměřila dvě konkrétnější témata, a sice na ústavní a lidskoprávní výzvy, kterým soudní orgány čelily během koronavirové pandemie, a na otázku lidské důstojnosti v judikatuře soudů. V závěru návštěvy si hosté prohlédli budovu Ústavního soudu, která patří mezi nejpozoruhodnější a nejvýznamnější brněnské stavby.

Pavel Dvořák
vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu