Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Ústavní soud opouští soudce Radovan Suchánek

Ústavní soud, Brno, TZ 93/2023

Uplynutím dnešního dne skončí funkční období dalšímu ze soudců Ústavního soudu – JUDr. Radovanu Suchánkovi, Ph.D. Stane se tak již sedmým soudcem, který letos opustí Ústavní soud. 

Doktor Suchánek přišel na Ústavní soud z akademického prostředí, byť se věnoval i expertní a legislativní činnosti. V minulosti byl rovněž náměstkem na Ministerstvu zdravotnictví, členem Vládního výboru pro Evropskou unii, členem Státní volební komise, členem Rady vlády pro lidská práva, Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů nebo poradcem místopředsedy Senátu.

Na Ústavním soudu byl v uplynulých deseti letech soudcem zpravodajem ve 33 plenárních řízeních a ve 2890 řízeních senátních. S jeho odchodem klesne aktuální počet soudců Ústavního soudu na třináct, což bude – doufejme dočasně – klást na zbývající soudce zvýšené nároky pro zachování dosavadní efektivity a rychlosti řízení. 

Chtěl bych tímto panu doktoru Suchánkovi poděkovat za deset let, které v Brně věnoval otázkám ochrany ústavnosti a lidských práv, a popřát mu do dalšího pracovního i osobního života vše dobré.


Vlastimil Göttinger
generální sekretář