Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Ústavní soud Rumunska si mezinárodní konferencí připomněl třicet let od svého založení

Ústavní soud, Brno, TZ 42/2022

Soudce Ústavního soudu David Uhlíř se v úterý 10. května zúčastnil mezinárodní konference, kterou uspořádal Ústavní soud Rumunska u příležitosti svého třicetiletého výročí. Tématem odborného setkání byla úloha ústavního soudu jako garanta ústavnosti, rovnováhy a stability demokracie a právního státu. Konference byla organizovaná v kombinovaném režimu, tzn. při prezenční i vzdálené participaci řečníků. 

S příspěvkem vystoupila celá řada osobností evropské justice, reprezentující jak nadnárodní instituce, tak národní ústavní soudy a jim analogická soudní tělesa. Mezi řečníky nechyběl předseda Evropského soudu pro lidská práva Robert Spano, předsedkyně Benátské komise Claire Bazy Malaurie, předseda španělského Ústavního soudu Pedro José González-Trevijano Sánchez, předseda francouzské Ústavní rady Laurent Fabius, předsedkyně litevského Ústavního soudu Danutė Jočienė, předsedkyně moldavského Ústavního soudu Domnica Manole či soudce portugalského Ústavního soudu José Figueiredo Dias. Soudce David Uhlíř ve svém příspěvku přiblížil tři dekády Ústavního soudu České republiky, a to prostřednictvím pojednání o třech okruzích významných právních otázek, kterými se český orgán ochrany ústavnosti v minulosti zabýval. 

Hlavním hostitelem konference byl předseda Ústavního soudu Rumunska Valer Dorneanu, který funkci soudce a předsedy Ústavního soudu vykonává od roku 2013, resp. 2016. 


Pavel Dvořák
vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu

 

Foto: Ústavní soud Rumunska (© Constitutional Court of Romania)