Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Ústavní soud zamítl ústavní stížnost ve věci pražských voleb

Brno, Ústavní soud, 29. března 2011 (TZ 21/11)
Plénum Ústavního soudu dnes přijalo nález ve věci Pl. ÚS 52/10, jímž byla zamítnuta ústavní stížnost politických stran Strana zelených, SNK Evropští demokraté a Věci veřejné a několika kandidátů za tyto strany do pražského zastupitelstva proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. listopadu 2010 č. j. 12 A 8/2010-166, kterým městský soud zamítl jejich návrh na prohlášení neplatnosti voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy v říjnu 2010.
 
Ústavní soud současně odmítl návrh na zrušení § 27 věty druhé návětí odstavce 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, podle něhož může zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede dnem konání voleb vytvořit více volebních obvodů. Právě na základě tohoto ustanovení se komunální volby v Praze konaly v sedmi volebních odvodech.
 
Soudcem zpravodajem byl Jiří Nykodým.
 
Soudci nebyli jednotní. Odlišné stanovisko k nálezu si vyhradili soudci František Duchoň, Vojen Güttler, Jan Musil, Pavel Rychetský a Eliška Wagnerová.
 
Texty nálezu a odlišných stanovisek budou zveřejňovány průběžně, jakmile budou k dispozici, PDF ikona na tomto místě (420 KB, PDF).
 
Tomáš Langášek
generální sekretář Ústavního soudu