Ústavní soud zrušil novelu zákona o stavebním spoření

27.04.2011

Brno, Ústavní soud, 27. dubna 2011 (TZ 25/11)

Ústavní soud rozhodl, že zákon, kterým

se změnila právní úprava stavebního spoření, není v souladu s ústavou.

Napadený zákon č. 348/2010 Sb. byl přijat ve zkráceném jednání ve stavu

legislativní nouze, aniž by pro takovýto postup byl dán důvod. Tím došlo

k porušení některých ústavních principů, jež se vážou k průběhu

zákonodárné procedury. Z tohoto důvodu Ústavní soud tento zákon zrušil

uplynutím dne 31. prosince 2011.

 

S ohledem

na námitky skupiny poslanců však přistoupil i k posouzení obsahu

napadeného zákona. Snížení příspěvku do budoucna (počínaje rokem 2011)

pro všechny účastníky stavebního spoření neshledal v rozporu s ústavním

pořádkem, protože se nejedná o případ nepřípustné nepravé retroaktivity.

Rozpor s ústavní zásadou právní jistoty a legitimního očekávání ale

naopak shledal ve vztahu k mimořádnému zdanění příspěvku na stavební

spoření za rok 2010. Ustanovení napadeného zákona, která ukládají

mimořádnou daň na příspěvek na stavební spoření za rok 2010, proto

zrušil již ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

 

Soudcem zpravodajem byl Pavel Rychetský a plný text nálezu včetně odlišných stanovisek naleznete zde . Odlišná stanoviska uplatnili Stanislav Balík, Ivana Janů, Vladimír Kůrka a Dagmar Lastovecká.

 

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí

jana.pelcova@usoud.cz tel.: 542 161 026