Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

V Brně se uskutečnilo pracovní setkání předsedů ústavních soudů České republiky, Slovenska a Rakouska

Ústavní soud, Brno, TZ 79/2022

Ústavní soud České republiky udržuje se svým slovenským a rakouským protějškem velice úzké a kooperativní vztahy. Tato skutečnost je dána nejen geografickou situací, nýbrž i společným kulturně-historickým odkazem, který se mimo jiné projevuje v podobnosti a blízkosti právních systémů České Republiky, Slovenska a Rakouska. Tři zmíněné orgány přezkumu ústavnosti se pravidelně potkávají na bilaterální bázi. Příležitost k výměně zkušeností a perspektiv se nezřídka nabízí také na půdě mezinárodních justičních organizací nebo v rámci odborných konferencí. 

Hostitel včerejšího setkání pan Pavel Rychetský tentokrát zvolil trilaterální formát jednání, který umožnil soustředně podebatovat o otázkách, které jsou aktuální pro všechny tři sousedící země a jejich ústavní soudnictví. Společně s předsedou Ústavního soudu Slovenské republiky panem Ivanem Fiačanem a předsedou Ústavního soudu Rakouska panem Christophem Grabenwarterem diskutovali o otázkách mezinárodně-právních i otázkách týkajících se práva vnitrostátního (např. s ohledem na právní výzvy, které vyplynuly z pandemie onemocnění COVID-19 a z právních opatření, která byla přijímaná v reakci na ni).    

Pavel Dvořák
vedoucí odboru protokolu a vnějších vztahů