Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 zavedl Ústavní soud vnitřní oznamovací systém

Ústavní soud zavedl vnitřní oznamovací systém, na základě kterého bude moci přijímat oznámení o porušení práva Unie ze strany zaměstnanců a dodavatelů. Tento krok učinil v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

V souvislosti se zavedením systému došlo mj. k určení osoby příslušné k přijímání a vyřizování oznámení. O vydané směrnici i o jejím obsahu byli zpraveni všichni soudci a zaměstnanci Ústavního soudu.