Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.

soudkyně Ústavního soudu (od 16. 6. 2004 do 16. 6. 2014)

doc. JUDr.  Michaela Židlická Dr.

Michaela Židlická (*1952) absolvovala Právnickou fakultu UJEP v Brně v roce 1975, doktorkou práv se stala na téže fakultě v roce 1981. V postgraduálním studiu v letech 1992–1995 na Právnické fakultě Komenského univerzity se věnovala římskému právu. V roce 2002 byla jmenována docentkou. V období 1976–1989 pracovala jako právnička v podnikové sféře. Od roku 1991 přednáší římské právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, od roku 1999 jako garantka a od roku 2002 jako docentka tohoto oboru. Absolvovala řadu odborných zahraničních stáží zejména ve Francii a Rakousku, je autorkou a spoluautorkou monografií, učebnic, mnoha odborných statí a dalších prací a recenzí v oboru římského práva. Přednáší na domácích i zahraničních konferencích a zahraničních univerzitách v oblasti právních dějin. Dne 16. června 2004 byla prezidentem Václavem Klausem jmenována soudkyní Ústavního soudu České republiky.

Zpět