Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. Vladimír Kůrka

soudce Ústavního soudu (od 15. 12. 2005 do 15. 12. 2015)

JUDr. Vladimír Kůrka

Vladimír Kůrka (*1948) dokončil Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1973. V justici působí od roku 1974, nejprve jako soudní čekatel na Krajském soudu v Plzni, poté jako soudce Okresního soudu Plzeň-město. V roce 1976 nastoupil jako soudce k Okresnímu soudu v Mostě a v roce 1990 se stal i jeho předsedou. V roce 1994 byl dočasně přidělen k Vrchnímu soudu v Praze, o rok později se stal soudcem jeho občanskoprávního kolegia. V roce 1996 byl jmenován soudcem Nejvyššího soudu v Brně (od roku 1997 předsedou senátu), členem občanskoprávního kolegia, členem evidenčního senátu a velkého senátu. K jeho agendě patřila především procesualistika, bytové právo, restituce církevního a sokolského majetku, posléze výkon rozhodnutí a exekuce. Vladimír Kůrka je členem redakční rady časopisu Soudní judikatura a lektorem Justiční akademie ČR. Je členem zkušebních komisí pro advokátní zkoušky a pro odborné zkoušky justičních a právních čekatelů. Soudcem Ústavního soudu České republiky byl prezidentem Václavem Klausem jmenován 15. prosince 2005. Nikdy nebyl členem žádné politické strany.

Zpět