Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. Tomáš Langášek, LL.M.

generální sekretář (od 1. 1. 2009 do 28. 2. 2013)

JUDr. Tomáš Langášek LL.M.

Tomáš Langášek (*1974 v Kyjově) je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (1999). Rigorózní zkoušku (JUDr.) složil na Právnické fakultě Masarykovy univerzitě v Brně (2012). Na Central European University získal diplom LL. M. („with Merit“) v oboru srovnávacího ústavního práva (2000). Část tohoto studia strávil na Cornell University Law School ve státě New York, USA, se zaměřením na studium svobody slova a náboženské svobody a ústavních aspektů utajování národněbezpečnostních informací.

Po vojenské službě se jako právník formoval v letech 2001-2003 v týmu veřejného ochránce práv Otakara Motejla a zabýval se podněty dovolávajícími se ochrany základních práv a svobod, nejčastěji v oblasti vězeňství, ústavní a ochranné výchovy a sociálně-právní ochrany dětí. V letech 2002 až 2005 byl členem Výboru pro zabránění mučení a jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání při Radě vlády České republiky pro lidská práva; v této Radě působil v letech 2002-2010 též jako stálý zástupce.

V srpnu roku 2003 jej předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský jmenoval svým asistentem. V listopadu roku 2006 byl pověřen vybudováním analytického odboru Ústavního soudu a jeho dočasným vedením. Od 1. ledna 2009 do 28. února 2013 působil jako generální sekretář Ústavního soudu. Vedle toho byl v letech 2009 až 2013 členem Rady Justiční akademie a v letech 2010 až 2015 zastupujícím členem Správní rady Agentury Evropské unie pro základní práva.

Kromě řady odborných statí je editorem a spoluautorem publikace Zákon o Ústavním soudu s komentářem (Wagnerová E., Dostál M., Langášek T., Pospíšil I.), vydané v Praze roku 2007 nakladatelstvím ASPI, a. s., editorem a spoluautorem publikace Listina základních práv a svobod. Komentář (Wagnerová E., Šimíček V., Langášek T., Pospíšil I. a kol., Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, 2. vydání 2023), monografie Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948 (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2011)  a editorem a spoluautorem publikace Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář (Rychetský P., Langášek T., Herc. T. a kol., Wolters Kluwer 2015).

Tomáš Langášek byl 19. prosince 2012 na Pražském hradě jmenován do funkce soudce a složil zákonem předepsaný slib do rukou prezidenta republiky. Přidělen byl k Nejvyššímu správnímu soudu s účinností od 1. března 2013, kde působí mimo jiné jako předseda sedmičlenného volebního senátu a předseda šestičlenného kárného senátu pro soudce. Od ledna 2022 je zastupujícím členem Benátské komise Rady Evropy (Evropská komise pro demokracii prostřednictvím práva).

S manželkou Petrou vychovává pět správných kluků.

Zpět