Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. František Duchoň

soudce Ústavního soudu (od 6. 6. 2002 do 6. 6. 2012)

JUDr.  František Duchoň

František Duchoň (*1946) ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1969. V době studií byl v létě 1968 přijat do KSČ, z níž vystoupil na jaře 1969. Po dvouleté praxi justičního čekatele pracoval jako soudce občanskoprávního úseku Okresního soudu v Ústí nad Labem. V roce 1978 rezignoval a začal pracovat jako podnikový právník Okresního ústavu národního zdraví a Okresní hygienické stanice v Jihlavě. Doktorát práv získal na Právnické fakultě UK v Praze v roce 1981. Na téže fakultě absolvoval v letech 1982–l984 postgraduální studium v oboru správní právo a státní správa. V roce 1989 získal atestaci ze zdravotnického práva. V lednu 1991 se vrátil do justice jako soudce Okresního soudu v Jihlavě, kde zastával rovněž funkci místopředsedy soudu. V roce 1995 se stal soudcem, později též předsedou senátu občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR. V průběhu 90. let se zúčastnil řady odborných stáží v Kanadě, Holandsku, Francii a ve Španělsku, kde studoval zejména komunitární právo, systém ochrany lidských práv a postavení soudní moci v ústavních systémech. V letech 1997–98 se v Radě Evropy podílel na vypracování Charty o statutu evropského soudce. V posledních letech aktivně působil na řadě mezinárodních právních konferencí. Dne 6. června 2002 byl jmenován prezidentem Václavem Havlem soudcem Ústavního soudu České republiky; funkčí období mu uplynulo o 10 let později, 6. června 2012.

Zpět