Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc.

soudce Ústavního soudu (od 4. 4. 2000 do 8. 5. 2004)

prof. JUDr. Jiří Malenovský CSc.

Jiří Malenovský (*1950) studoval střední školu v Brně a v Dijonu (Francie), maturoval v Brně v r. 1969. Promoval na brněnské právnické fakultě v r. 1974, rigorózní zkoušku v oboru mezinárodního práva složil na Univerzitě Karlově v r. 1975. V letech 1974–1990 byl asistentem a odborným asistentem mezinárodního práva veřejného na brněnské právnické fakultě.  Od roku 1989 působil ve funkci proděkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity, od r. 1990 do r. 1992 byl vedoucím katedry mezinárodního a evropského práva. V roce 1992 byl jmenován soudcem Ústavního soudu ČSFR. V letech 1993–2000 byl zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí, velvyslancem a stálým představitelem ČR u Rady Evropy, později vrchním ředitelem sekce právní a konzulární. 4. 4. 2000 byl jmenován soudcem Ústavního soudu České republiky.

Docentem mezinárodního práva je od r. 1990, habilitován v tomtéž oboru v r. 1998. V roce 2001 byl jmenován profesorem. Je členem Francouzské společnosti pro mezinárodní právo a místopředsedou České sekce Asociace mezinárodního práva.

V letech 1998–2000 byl členem Legislativní rady vlády, od r. 2000 členem vědecké rady Právnické fakulty MU a rozhodcem a členem národní skupiny ČR při Stálém rozhodčím soudu v Haagu. Funkce soudce Ústavního soudu se vzdal dne 8. 5. 2004.

V současné době působí jako soudce Evropského soudního dvora v Lucemburku.

Zpět