Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. Pavel Varvařovský

soudce Ústavního soudu (od 29. 3. 1994 do 29. 3. 2004)

JUDr. Pavel Varvařovský

Pavel Varvařovský (*1945) studoval Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze v období 1963–1968. V roce 1973 získal na této univerzitě doktorát v oboru správní právo. V letech 1969 až 1984 pracoval jako podnikový právník v několika státních podnicích. V období 1985–1990 působil jako odborný asistent v Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně. V roce 1991 byl poradcem zmocněnce vlády ČSFR pro otázky uprchlíků. V září 1992 jmenován soudcem Nejvyššího soudu ČSFR, od 1.1.1993 pak soudcem Nejvyššího soudu ČR.

29. března 1994 jej prezident republiky Václav Havel jmenoval soudcem Ústavního soudu ČR. V této funkci setrval Pavel Varvařovský po celé desetileté funkční období.

Publikoval v právnických časopisech odborné články se zaměřením zejména na problematiku správního soudnictví a některých problémů medicínského práva a práva pracovního. Je autorem několika učebních textů pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků, externě přednáší právní problematiku na VUT v Brně. Je také členem vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni.

Dne 7. září 2010 byl Poslaneckou sněmovnou na 6 let zvolen <link http: www.ochrance.cz _blank>veřejným ochráncem práv (ombudsmanem). Funkce se ujal 13. září 2010 složením slibu do rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny.

Zpět