Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

místopředseda Ústavního soudu (od 6. 8. 2003 do 6. 8. 2013)
soudce Ústavního soudu (od 15. 7. 1993 do 15. 7. 2003)

prof. JUDr. Pavel Holländer DrSc.

Pavel Holländer (*1953) ukončil studium práv v roce 1976. Od tohoto roku působil na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě na katedře teorie státu a práva jako interní aspirant, od roku 1979 jako odborný asistent a od roku 1988 do února 1993 jako docent (s výjimkou období od září do prosince 1989, kdy pracoval v Ústavu státu a práva Slovenské akademie věd). Ke dni 17. listopadu 1989 byl členem KSČ. V letech 1992 a 1993 studoval v rámci stipendia Humboldtovy nadace na Právnické fakultě Univerzity v Kielu. V květnu 1995 byl jmenován profesorem. V roce 1993 a opakovaně v roce 2003 byl jmenován soudcem Ústavního soudu České republiky. Je členem Učené společnosti České republiky (od roku 2003), působil v Akreditační komisi vysokých škol (1994-2000), byl a je členem vědeckých rad univerzit a jejich právnických fakult, redakčních rad domácích i zahraničních vědeckých časopisů..V odborné práci se zaměřuje zejména na otázky právní teorie a filosofie práva, právní logiky, medicínského práva, všeobecné státovědy a ústavního práva. K různým aspektům těchto oblastí vystoupil na mnoha odborných konferencích, přednášel na zahraničních vysokých školách a uveřejnil řadu odborných publikací. Z řady monografií lze zmínit knihy Rechtsnorm, Logik und Wahrheitswerte. Nomos-Verlag, Baden Baden 1993; Ústavněprávní argumentace – ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. Linde, Praha 2003; Abriß einer Rechtsphilosophie (strukturelle Überlegungen). Duncker & Humblot, Berlin 2003; Filosofie práva. Nakl. A. Čeněk, Plzeň 2006; Verfassungsrechtliche Argumentation – zwischen dem Optimismus und der Skepsis. Duncker & Humblot, Berlin 2007; Základy všeobecné státovědy. 2. vyd., Nakl. A. Čeněk, Plzeň 2009; Filipika proti redukcionizmu. Kalligram, Bratislava 2009.

Zpět