Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. Eva Zarembová

soudkyně Ústavního soudu (od 9. 11. 1993 do 9. 11. 2003)

JUDr. Eva Zarembová

Eva Zarembová (*1946) ukončila studium práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1969. V témže roce začala vykonávat justiční praxi u Krajského soudu v Brně, kterou ukončila justičními zkouškami v roce 1971. Doktorát práv jí byl udělen v roce 1979 v oboru občanského práva.

Pracovala jako předsedkyně senátu Městského soudu v Brně až do roku 1982, kdy byla zvolena soudkyní Krajského soudu v Brně. 1. 12. 1989 byla jmenována do funkce předsedkyně senátu Krajského soudu v Brně. Po celou dobu svého působení u Městského soudu i Krajského soudu v Brně pracovala na úseku občanskoprávním.

Dne 9. listopadu 1993 byla prezidentem republiky Václavem Havlem jmenována soudkyní Ústavního soudu České republiky.

Od skončení svého funkčního období dne 9. 11. 2003 do srpna 2013 pracovala dále pro Ústavní soud jako asistentka soudce Ústavního soudu.

Zpět