Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. Miloš Holeček

předseda Ústavního soudu (od 17. 3. 2003 do 15. 7. 2003)
místopředseda Ústavního soudu (od 15. 7. 1993 do 16. 3. 2003)

JUDr. Miloš Holeček

Miloš Holeček (*1950, † 2016) studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde byl promován v roce 1975. Ještě při studiu byl přijat za justičního čekatele Krajského soudu v Brně. Praxi vykonával na Městském soudě v Brně, kde po složení odborné justiční zkoušky a po zvolení soudcem z povolání Českou národní radou v roce 1976 byl ustanoven do funkce předsedy senátu Městského soudu v Brně. Specializoval se na řízení občanskoprávní sporné.

V roce 1982 složil na Právnické fakultě Univerzity Karlovy rigorózní zkoušku z ústavního práva a občanského práva procesního a byl mu udělen titul doktora práv. Od roku 1990 byl předsedou Městského soudu v Brně.

V listopadu 1991 přešel na Krajský soud v Brně, kde působil ve funkci místopředsedy pro věci civilní. V únoru 1990 ho předsednictvo České národní rady jmenovalo členem dočasné komise pro přípravu Ústavy ČSR.

Dne 15. července 1993 ho prezident republiky jmenoval soudcem Ústavního soudu České republiky do funkce místopředsedy. Po rezignaci JUDr. Zdeňka Kesslera byl jmenován předsedou Ústavního soudu. Jeho mandát skončil dne 15. 7. 2003. Poté působil jako soudce Krajského soudu v Brně.

Miloš Holeček zemřel dne 16. dubna 2016.

Zpět