Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

Prof. JUDr. Vojtěch Cepl

soudce Ústavního soudu (od 15. 7. 1993 do 15. 7. 2003)

Prof. JUDr.  Vojtěch Cepl

Vojtěch Cepl (*1938 †2009) absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1961, doktorát práv mu byl udělen v roce 1966. Od roku 1965 pracoval jako asistent na katedře teorie státu a práva Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1967–1970 absolvoval postgraduální studium teorie sociologie práva na univerzitě v Oxfordu a na University of Michigan Law School. Od roku 1971 byl odborným asistentem na katedře občanského práva Univerzity Karlovy v Praze. Habilitoval se v roce 1989. V roce 1990 se stal proděkanem pro zahraniční styky a vedoucím katedry občanského práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, v roce 1993 pak profesorem občanského práva. V tomto období pracoval v legislativních radách a komisích na přípravě různých zákonů, občanského zákoníku a Ústavy.

15. července 1993 byl jmenován soudcem Ústavního soudu České republiky.

V letech 1990–1993 přednášel na britských, kanadských a amerických právnických fakultách. V roce 1993 byl hostujícím profesorem na univerzitě v San Franciscu a Chicagské univerzitě, v roce 1996 byl jmenován jako „distinguished visiting professor“ na Georgetownské universitě ve Washingtonu. Publikoval zejména práce o právní filozofii, občanském právu a ústavním právu.

Po skončení funkčního období soudce Ústavního soudu dne 15. 7. 2003 působil prof. Vojtěch Cepl jako pedagog na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V roce 2008 s ním Česká televize natočila dokument Vzkaz Vojtěcha Cepla.

Vojtěch Cepl zemřel dne 21. listopadu 2009.

Zpět