Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

Prof. JUDr. Vladimír Čermák

soudce Ústavního soudu (od 15. 7. 1993 do 15. 7. 2003)

Prof. JUDr.  Vladimír Čermák

Vladimír Čermák (*1929, †2004) vystudoval II. státní reálné gymnázium v Brně-Husovicích, kde maturoval v roce 1948. V roce 1952 byl promován na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Byl zaměstnán u Krajského soudu v Brně od 15. 8. 1852, nejprve jako justiční čekatel, poté soudce a předseda senátu až do roku 1975. V době tzv. normalizace odešel na vlastní žádost od soudu a do roku 1990 pracoval jako podnikový právník v Kovopodniku města Brna. Od roku 1990 do roku 1993 byl vedoucím katedry politologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

15. 7. 1993 byl prezidentem republiky Václavem Havlem jmenován soudcem Ústavního soudu ČR a setrval zde po celé desetileté funkční období.

V roce 1993 se habilitoval v oboru politologie a dosáhl vědecké hodnosti docent, v roce 1994 jmenován profesorem Filozofické fakulty MU v Brně v oboru sociální filozofie. Od roku 1990 působil také jako učitel na JAMU v Brně. Byl členem vědecké rady Filozofické fakulty MU v Brně, autorem pětisvazkového díla „Otázka demokracie“ a četných dalších studií.

Vladimír Čermák zemřel dne 21. 7. 2004.

Zpět