Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. Vladimír Jurka

soudce Ústavního soudu (od 15. 7. 1993 do 15. 7. 2003)

JUDr. Vladimír Jurka

Vladimír Jurka (*1948) studoval v letech 1967–1972 na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Doktorát práv mu byl udělen v roce 1975 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

V letech 1973–1975 absolvoval praxi jako justiční čekatel u Krajského soudu v Brně a Okresního soudu v Kroměříži. V letech 1975–1989 byl předsedou senátu Okresního soudu v Kroměříži na úseku trestním a rovněž pracoval jako předseda senátu pro věci dopravní a senátu pro mladistvé. V roce 1989 byl jmenován do funkce místopředsedy Okresního soudu v Kroměříži.

15. července 1993 byl jmenován prezidentem Václavem Havlem soudcem Ústavního soudu České republiky. Po skončení mandátu soudce Ústavního soudu dne 15. 7. 2003 působí jako soudce trestního kolegia na Nejvyšším soudu České republiky.

Zpět