Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. Antonín Procházka

soudce Ústavního soudu (od 15. 7. 1993 do 15. 7. 2003)

JUDr. Antonín Procházka

Antonín Procházka (*1927, †2006) maturoval na klasickém gymnáziu v Ostravě a práva studoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

V roce 1949 byl zatčen a odsouzen pro velezradu a špionáž ke 14 letům odnětí svobody, současně akademickým senátem MU v Brně vyloučen na doživotí ze studií na všech vysokých školách v bývalé ČSR. Ve vězení strávil šest let.

Promoval v roce 1971 na Právnické fakultě UK v Praze. Byl činný jako právník ve stavebnictví a dopravě, po roce 1989 pracoval jako advokát.

V r. 1990 byl zvolen poslancem České národní rady a jmenován do funkce člena předsednictva ČNR a předsedy výboru pro věci církevní a humanitární ČNR. V r. 1992 jmenován do funkce soudce Ústavního soudu ČSFR.

15. července 1993 byl jmenován prezidentem republiky Václavem Havlem soudcem Ústavního soudu České republiky. Přednášel také na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho funkční období skončilo dne 15. 7. 2003.

Antonín Procházka zemřel dne 9. 2. 2006.

Zpět