Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. Zdeněk Kessler

předseda Ústavního soudu (od 15. 7. 1993 do 12. 2. 2003)

JUDr. Zdeněk Kessler

Zdeněk Kessler (*1929, †2003) promoval v roce 1949 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, doktorem práv se stal v roce 1949. Po právnických studiích od roku 1949 do roku 1953 byl zaměstnán jako podnikový právník. Již za studií politicky pracoval, po únoru 1948 ilegálně a za tuto činnost byl v roce 1953 zatčen a odsouzen za velezradu k 17 letům odnětí svobody. Propuštěn byl v roce 1960 na amnestii. Po propuštění pracoval jako závozník a skladník.

Jako právník mohl pracovat až od roku 1967. V roce 1968 absolvoval postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické v Praze.

V roce 1990 byl zvolen poslancem Federálního shromáždění ČSFR, členem předsednictva FS ČSFR, členem ústavně právního výboru a předsedou mandátového a imunitního výboru.

V roce 1992 se stal soudcem Ústavního soudu ČSFR. Po vzniku Ústavního soudu České republiky v červenci 1993 se stal jeho prvním předsedou. Dne 12. 2. 2003 ze zdravotních důvodů rezignoval.

Zdeněk Kessler zemřel dne 25. srpna 2003.

Zpět